จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาจ้าง

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 
     ปีงบประมาณ 2565


     ปีงบประมาณ
2564