ถาม - ตอบ (Q&A)


คำถาม จำนวนเปิด

ขอสอบถามปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน 2566 ครับ

คุณแนน March 14, 2023 07:12:00 ตอบแล้ว
66

สนใจสมัครเรียนปริญาโท สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ยังไงคะ

คุณรุ้ง March 02, 2023 04:18:00 ตอบแล้ว
170

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เกี่ยวกับการออกใบเสร็จ ติดต่อยังไงได้คะ

มะปราง February 19, 2023 04:09:00 ตอบแล้ว
100
ต้องการสอบถามตารางการใช้ห้อง และขั้นตอนการเช่าสถานที่สำหรับจัดประชุม
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเวลา 14.00 - 17.00 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณไม่เกิน 50 คน รวมเบรคบ่ายค่ะ 
หากสามารถเช่าห้องได้ จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร และสามารถติดต่อใครได้บ้างคะ 
 
 
คุณคณิตา February 03, 2023 09:29:00 ตอบแล้ว
141

ผมขอสอบถามการติดต่อรับบัตรนิสิต ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

คุณภาคภูมิ February 03, 2023 08:45:00 ตอบแล้ว
131

ถ้าจะสมัครเรียนได้ทางไหนคะ

ผู้สนใจ March 11, 2022 08:02:00 ตอบแล้ว
162

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน มีอะไรบ้างครับ

ผู้สนใจเรียน March 10, 2022 05:33:00 ตอบแล้ว
154

มีส่วนลด สมัครเข้าศึกษาต่อบ้างไหมคะ

ผู้สนใจเรียน March 06, 2022 02:13:00 ตอบแล้ว
167

สอบถามเส้นทางการเดินทางมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ สามารถเดินทางโดยทางไหนได้บ้างคะ

กนกวรรณ March 04, 2022 02:51:00 ตอบแล้ว
245