รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ขอแสดงความยินดี ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 Jan 2023

อ่าน 50 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🥰
ขอแสดงความยินดี
 
🥳
💐ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🔹ชื่อโครงการ
"นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านมิติ นวัตกรรมชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร"