รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ "แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์" โดย ดร.ราชันย์ บุญธิมา

21 Nov 2022

อ่าน 44 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ "แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์" โดย ดร.ราชันย์ บุญธิมา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชาสัมมนาได้จัดการบรรยายทางวิชาการเสริมความรู้ ในหัวข้อ "แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์" ได้รับเกียรติจาก ดร.ราชันย์ บุญธิมา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมี Onsite และ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องR808 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา