รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

20 Nov 2022

อ่าน 43 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

📍ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกหัวถนน  ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

 

กิจกรรมภายในโครงการที่น่าสนใจ

⭐️การบรรยายหัวข้อ “เป็นเรื่อง เป็นเรา กระบวนการถอดอัตลักษณ์เพื่อออกแบบเรื่องราวและอัตลักษณ์ชุมชน”

  โดย นายวรรธนสกล รักปทุม 

           ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

           อาจารย์เมทิกา พ่วงแสง 

           อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

⭐️ การบรรยาย “พลังของความร่วมมือ พลังของเครือข่าย สู่พลังของชุมชน”

       โดย ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ 

               ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

               ดร.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม 

               อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

               อาจารย์ญาณาธร เธยรถาวร 

               อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

⭐️ อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำ “กระต่ายน้อย” ของที่ระลึก

               ทีมวิทยากรบรรยายและปฎิบัติภาคสนาม

               ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ และ ดร.เกริกกิต ชัยรัตน์

               คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

🙏🏻จัดโดย งานแผนงาน 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛

 

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA