รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2

27 Oct 2022

อ่าน 194 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

✅ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

📂 ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่
https://grad.up.ac.th/grad/uploads/announce/635209c24941c.pdf