รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 7/2565

03 Oct 2022

อ่าน 42 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 7/2565

    วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งเป็นการประชุมด้วยวิธี Online ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Facebook: https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

🌐Website: http://www.upcm.up.ac.th/