รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

10 Sep 2022

อ่าน 191 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา