รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศวิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

20 Jul 2022

อ่าน 406 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา