รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ได้รับทุนวิจัยที่สนับสนุนโครงการวิจัย 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

24 Jun 2022

อ่าน 150 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ

 

ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โรงแรม และธุรกิจบริการ

 

ได้รับทุนวิจัยที่สนับสนุนโครงการวิจัย 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ

"แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์

ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร"

 

#ขอแสดงความยินดี #congratulations

#ทุนวิจัย #1คณะ1ชุมชนนวัตกรรม

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...