รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าศึกษาดูงาน lebua at State Tower (เลอบัวแอทสเตททาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร

20 Jun 2022

อ่าน 39 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เข้าศึกษาดูงาน lebua at State Tower (เลอบัวแอทสเตททาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นำโดย รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน และ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ พานิสิตเข้าศึกษาดูงานที่ lebua at State Tower (เลอบัวแอทสเตททาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณนิตยา พงศ์เลิศวรกานต์ Room Division Manager (Housekeeping) โรงแรมเลอบัว แอสสเตททาวเวอร์ เป็นวิทยากรและพาชมโรงแรม

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...