รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และศัพท์เทคนิค สำนวนในงานมัคคุเทศก์

20 Jun 2022

อ่าน 37 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1

หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว  และศัพท์เทคนิค สำนวนในงานมัคคุเทศก์

 

   วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.  วิทยากรโดย ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี วิทยากรบรรยายหัวข้อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และ อ.คมสัน สุวรรณรัตน์  วิทยากรบรรยายหัวข้อ ศัพท์เทคนิค สำนวนในงานมัคคุเทศก์ 

ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

   สำหรับ​ท่านใดที่สนใจอบรมมัคคุเทศก์​กับวิทยาลัยการจัดการ​ กรุงเทพ​ฯ​ ติดต่อได้ที่​ โทร.02 655 3700

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...