รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 7

16 Jun 2022

อ่าน 124 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

✅ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 7

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565