รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

13 Jun 2022

อ่าน 54 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา