รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

13 Jun 2022

อ่าน 196 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา