รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

13 Jun 2022

อ่าน 53 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา