รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ กองทะเบียน​ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

29 May 2022

อ่าน 53 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ กองทะเบียน​ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 

         วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ
นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการ กองทะเบียน​ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในโอกาสเข้ามาให้ความรู้กับ ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1  
ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...