รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

13 Mar 2022

อ่าน 145 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

                               🎊🎊🎊🎊🎊🎊

 

       วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาส ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

#มหาวิทยาลัยพะเยา 

#universityofphayao 

#วิทยาลัยการจัดการ 

#UPCM

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Facebook: https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

🌐Website: http://www.upcm.up.ac.th/