รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

09 Feb 2022

อ่าน 294 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)