รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

03 Feb 2022

อ่าน 362 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิกที่ลิงค์นี้  http://grad.up.ac.th/grad/uploads/announce/61fa28a5a2147.pdf

🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก

งานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา