รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฉบับที่ ๒

21 Jan 2022

อ่าน 255 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดเอกสาร https://dsa.up.ac.th/public/file_upload/news/ATTACHED_FILE/1642412682.pdf