รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564

13 Nov 2021

อ่าน 361 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา