รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) ฉบับที่ 2

06 Nov 2021

อ่าน 290 ครั้ง

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) ฉบับที่ 2

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา