การฝึกอบรมสัมมนา

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม โครงการ วิทยากร
วันที่ 6-7  มีนาคม 2564

โครงการ
“วางแผนก้าวสู่...ความมั่นคงทางการเงิน”


วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
เวลา 13:00 - 16:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 09:00 - 16:00 น. 

วิทยากรโดย
            คุณอภิชาติ เฉลิมวัย
             (สำนักใยแมงมุม)